O nama

O nama - Bosanski

Udruženje Mala sirena


Misija

Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju „ Mala sirena „ je udruženje s ciljem unapređenja kvaliteta života, medicinske i socijalne zaštite djece s poteškoćama u razvoju i njihovih porodica. Udruženje je socijalna i humanitarna organizacija za poboljšanje obrazovanja, rada, uključivanja u društveni / svakodnevni život, zaštite, brige i raznih vidova pomoći djeci s poteškoćama u razvoju. Udruženje ovakvog tipa nije luksuz već potreba. Potreba da se postojeće znanje i sposobnost stavi na raspolaganje onima kojima je potrebno i kojima će biti od koristi je također razlog našeg postojanja. Mišljenja smo da svako živo ljudsko biće ima svoje potencijale, talenat i kreativnost, kao i potrebu da živi u zajednici s drugima. Naša moralna odgovornost nam nalaže da pomognemo i vodimo brigu o onima kojima je to potrebno. Naš cilj jeste razvijanje raznih oblika pomoći, kao i razvoj ličnog rasta i razvoja, razvoj vještina, te normalno funkcionisanje kako djece s teškoćama u razvoju tako i njihovih roditelja, te ih na taj način uključiti u svakodnevan društveni život.


Svrha

Okupljanje i organizovanje roditelja djece sa poteškoćama u razvoju i drugih osoba koje mogu i žele pridonijeti podizanju kvalitete života djece sa poteškoćama u razvoju i njihovih porodica.


Aktivnosti koje se poduzimaju radi ostvarivanja ciljeva

 • Uspostavljanje i održavanje saradnje sa roditeljima djece sa poteškoćama u razvoju, stručnim osobama, institucijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu;
 • Informisanje članstva i javnosti o problemima djece sa poteškoćama u razvoju i njihovih porodica;
 • Poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade sa djecom sa poteškoćama u razvoju;
 • Poticanje razvoja potrebnih ustanova (primjerice dječijih vrtića, obrazovnih i radnih ustanova s prilagođenim programima, integracijskih ustanova, zdravstvenih ustanova i sl.);
 • Organiziranje stručnih skupova, savjetovanja, seminara i sli.;
 • Organiziranje programa za djecu sa poteškoćama u razvoju u saradnji sa stručnjacima (igraonice,tretmani sa defektolozima,kućne posjete,radionice,podrška asistenta u nastavi i sl.);
 • Izdavačka djelatnost u skladu s ciljevima i zadacima Udruženja );
 • Nabavka pomagala ;Opširnije
O nama - Engleski

Association Mala sirena


Mission

The association of parents of children with disabilities „ Mala Sirena“ is the Non-Governmental Organisation with the main purpose to enhance life quality of children with disability and support them in accessing medical and social protection services and thus contribute to the overall development of children and their parents. Association is a humanitarian and social organisation aiming to improve quality of education, labour and social inclusion for children with disabilities. The association of this type is not a luxury but a necessity. The necessity is reflected in the fact that current resources and knowledge’s should become available to the ones in need as this is the key reason for establishment of the association. We, in the association believe that every human being has its potentials, talents and creativities. As well as the need to live in a community with other people. It is our moral responsibility to assist and take care about the ones in need. Our goal is to develop different types of assistances as well as to support personal growth and development, skills development and practical behaviours of children with disabilities their parents and support their inclusion in everyday life.


Purpose

To support organisation of parents of children with disabilities and other persons interested in enhancement of life quality of children and their families.


Activities undertaken to achieve this goal

 • Establishment and cooperation with parents of children with disabilities, experts, institutions and similar associations in country and abroad;
 • Informing the members and general public on relevant issues related to children with disabilities and their families;
 • Supporting education and professional development of persons working with children with disabilities;
 • Supporting development of relevant institutions (kindergarten, educational institutions, developmental institutions , health institutions and others);
 • Organisation of experts workshops, seminars and relevant educational events;
 • Organizing programs for children with disabilities in cooperation with experts ( cultural and sports activities, playrooms and similar);
 • Publishing activities in line with goals and purpose of the Association ( preparation of information, translation of relevant literature)
 • Collection and distribution of humanitarian aid;
 • Support for any relevant activities aiming to support and improve life quality of children with disabilities and their families.More