Odobren projekat Inkluzivni centar za djecu "Mala sirena"

8 Septembar 2017
Kategorija Aktivnosti
8 Septembar 2017, Komentari Komentari su isključeni

Projektom Inkluzivni centar za djecu ”Mala sirena” želimo stvoriti uslove za ostvarenje prava djece sa poteškoćama u razvoju na igru,rehabilitaciju i obrazovanje kroz druženje i igru sa vršnjacima tipičnog rasta i razvoja , rad sa stručnjacima, edukaciju roditelja, učenika i nastavnika ali ujedno omogućiti odgajanje jedne nove generacije djece, generacije bez predrasuda. Kroz individualne defektološke i logopedske tretmane sa djecom planiramo unaprijediti postojeće vještine djece i razvijati njihove talente i interesovanja.Radionice za djecu i inkluzivne igraonice će omogućiti socijalizaciju i psihološko osnaživanje djece sa poteškoćama u razvoju i razbijanje predrasuda kod djece tipičnog rasta i razvoja i njihovih porodica.Takođe planiramo edukovati osobe čije su vještine ključne za razvoj djece sa poteškoćama u razvoju ( roditelji,nastavnici i učenici bez poteškoća u razvoju ) organizovanjem teorijske i praktične obuke za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju . Planiramo snimati projektne aktivnosti kao i izjave učesnika projekta i nastali dokumentarac prezentovati javnosti u kinu, našim fb i web stranicama ali ga ponuditi i TV kućama s ciljem edukovanja javnosti o stvarnom položaju djece sa poteškoćama u razvoju i njihovih mogućnosti,smanjivanja predrasuda te promocije inkluzivnih centara za djecu kao humanog modela podrške djeci sa poteškoćama u razvoju.Projekat finansiraju Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku i Općina Zavidovići.Fotografija korisnika/ce Udruženje Mala Sirena.

Fotografija korisnika/ce Udruženje Mala Sirena.

Comments are closed.