Donatori

Donatori 2016.

 • LDS Charities – Bosnia and Herzegovina
 • Zeleni polumjesec ZDK
 •  RVI Zavidovići
 •  Porodice Hajdić,Selimović i Halilović
 • Ministarstvo za rad,socijalnu politiku i iznjeglice ZDK
 • Dina Duraković Garankić 
 • Hadžić Anel
 •  Kalabić Almedin,Elma i Eldin
 • Sulejmanović Sabahudin
 • Hasna Sayin
 • Hajrudin i Jasminka Sulejmanović
 • Turković Lamija
 • Helfer ohne Grenzen 
 • Federalno ministarstvo obrazovanja 
 • YouRoPa.ev
 • Općina Zavidovići
 • Prevoz Putnika Zavidovići
 • Omerašević Meho
 • Knjižara Kemax
 • Trgovačka radnja Zavidovićanka
 • Salih i Nezira Mahmutović
 • Kemal i Ljiljana Hodžić
 • Mukić Nisvet
 • Nela Vošanović Starčević
 • Mukić Himzo
 • Horozović Mustafa i Fatima
 • Mirsada i Nermin Keserović
 • Melisa Bašić

 

Donatori 2015.

 • Alexander Wolfgang Schmidt 
 • Helfer ohne Grenzen
 • IN Fondacija i Kinderpostzegles
 • YouRoPa.ev
 • Fond Sadaka Luxemburg
 • Dijaspora Sadake Austrija
 • Dina Duraković Morankić
 • Mini market MIMA
 • Raiffeisen banka 
 • Ministarstvo za rad i socijalnu politiku ZE-DO kantona
 • Općina Zavidovići
 • T.C.Mepromex 
 • Katolički Vrtić “ST. Michael ” iz Wiesenbach
 • Salon namještaja “Tvoj Dom”
 • Picerija “Mat-Am”
 • T.C. Tadžir
 • Prevoz Putnika Zavidovići
 • Udruženje “EN-Nisa”
 • Unicef BiH
 • Omerašević Meho
 • Yolanda Yasna Gilligan
 • Amra Jupić
 • LDS Charities
 • Admir Ramić
 • OGBiH

 

Donatori 2014:

]

 • Helfer ohne Grenzen
 • IN Fondacija
 • Kinderpostzegels
 • Unicef
 • Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku
 • Federalno ministarstvo obrazovanja
 • BH Telecom
 • BH Lutrija
 • Općina Zavidovići
 • Associazione Bosniaca Ljiljan
 • Helfer ohne Grenzen
 • Prevoz putnika Zavidovići
 • Foto studio OKO
 • Udruženje vozača Luxemburg
 • Firma TENBRINKE,BMW MUHRA
 • Adel i Almina Đerzić
 • Alisa Bačić
 • Adisa Halilović
 • Humanitarni Fond Atlanta
 • Ismet Omerašević
 • Udruženje “Bosansko-kulturni centar Bosna-Sloga Wiltz
 • Udruženje Osmjeh nade
 • Islamski kulturni centar Mannheim
 • Udruženje Žena Kovači
 • SDP i SPO JG-LINZ
 • Udruzenje “Dirhem” preko Udruzenja “World AID Convoy”
 • “Hilal BCS”
 • Džemat Bošnjaka
 • Sadoo utf sado
 • YouRoPa
 • Yolanda Yasna Gilligan
 • BH POŠTA
 • DLAN ZENICA
 • Udruženje žena Kovači
 • Gultekin Tasdirek
 • Ceyda Gunsel
 • Erhan Akin
 • Eyup Ulger
 • Unal Ozten
 • Halil Ibrahim Ozten
 • Human Action International
 • Donacija organizirana od strane Sare Bernasconi i Vesne Vlašić Jusupović
 • Omerašević Meho
 • Kulosman Edin
 • U.G.“Naša djeca-Our kids u BiH“-Mostar
 • Udruženje „Zagrljaj“
 • Mirzet Avdić
 • MBK Krivaja Zavidovići
 • Općina Wiesenbanch
 • Nina Đikić
 • Hasna Zayn
 • Džemat Merkez Gami Galsenkirchen
 • Švicarske firme iz mjesta Zug posredstvom familije Meškić iz Maglaja
 • Mirzet Avdić
 • Adisa I Adis Halilović
 • Sušić Nehid
 • Kantonalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku ZE-DO kantona
 • Meho Omerašević
 • Sabahudin Badramović
 • Senad Hamza 
 • Almir Hećo
 • Adnan Topalović
 • Elvedin Hanusić
 • Nazif Delalić
 • Sigulin Benjamin 
 • Ibranović Kenan 
 • Adnan Medic 
 • Alem Kaltar
 • Himzo Kaltac 
 • Amto Gavic 
 • Zelnic Halilovic 
 • Daferovic Rifat
 • Armin Ganovic
 • Sabrija
 • Zahir Hamzagic
 • Mahir Zelihic
 • Mensud Domba
 • Asmir Ganović
 • Hačo Cazin
 • Reiffeisen banka
 • Evropska unija u okviru dijela aktivnosti koje se sprovode pod projektom IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH


hvala