Udruženje roditelja djece sa poteškoćama u razvojuKo smo mi?

Udruženje „Mala sirena“ je udruženje usmjereno na unapređivanje kvaliteta života i medicinske i socijalne zaštite djece s poteškoćama u razvoju.Trenutno okupljamo 96 djece i omladine.42 djece i omladine sa poteškoćama u razvoju je uključeno u tretmane sa defektolozima,radionice,kućne posjete i inkluzivni vrtić.Naše15ero djece je uključeno u redovnu osnovnu školu uz podršku asistenta.21 mladih sa invaliditetom je povremeno uključeno u aktivnosti udruženja a 33 djece sa govornim teškoćama je uključeno u rad sa logopedom.Dobitnici smo općinskog priznanja "Pismena pohvala" u 2014. i 2015.god. i Unicefovog priznanja "Šampion inkluzije"

Kome pomažemo?

Pomažemo djeci kod razrješavanja smetnji u govornom razvoju, djeci sa intelektualnim i motoričkim oštećenjima, djeci sa atizmom, Down sindromom, cerebralnom paralizom kao i djeci sa oštećenjima sluha. U Udruženju su angažovani defektolozi: edukatori-rehabilitatori logopedi , profesori i mladi volonteri koji svojim radom i zalaganjem doprinose realizaciji naše misije.

Po čemu smo posebni ?

Udruženje „Mala sirena" je posebno po tome što smo prvi i jedini koji su organizovali kompletnu podršku za svu djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju koja im je potrebna ne ograničavajući se na dijagnozu ili uzrast.Od početka 2014.god. obezbjeđujemo asistente u nastavi za sve učenike sa poteškoćama u razvoju naše općine.Jedini imamo inkluzivni vrtić koji okuplja isti broj djece sa poteškoćama u razvoju i djece tipičnog rasta i razvoja.Izdali smo knjigu pisama naših roditelja i snimili dokumantarac o životu naših članova.U našem gradu smo od ruševina stvorili malo dječije inkluzivno carstvo.

Protivnici smo specijalnih škola a zagovornici inkluzivnog obrazovanja i inkluzivnih centara.